Regulamin

 1. Wykonawcą usługi prania dywanów jest firma P.H.U. “PUCUŚ” Jakub Dąbrowski z siedzibą w :
  69-220 Ośno Lubuskie,
  ul. Bolesława Chrobrego 16B
  zwana w dalszej części regulaminu Pralnią Dywanów PUCUŚ lub Pralnią.
 2. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów należy kierować do firmy PUCUŚ.
 3. Pralnia Dywanów PUCUŚ zajmuje się czyszczeniem dywanów metodą prania na wskroś poprzez namaczanie dywanów z użyciem specjalnych środków piorących, płukaniem ich wodą, a następnie odwirowaniem dywanu i wysuszeniem w zamkniętej suszarni.
 4. Przyjmujemy do prania dywany posiadające oznakowanie fabryczne, co do sposobu ich konserwacji. Ze względu na rodzaj prania dywany nieposiadające powyższych oznakowań przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność klienta.
 5. Standardowo termin wykonania usługi prania dywanów wynosi do 7 dni roboczych.
 6. Pralnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi lub odmówienia jej wykonania w przypadku ekstremalnych zabrudzeń.
 7. Pralnia nie odpowiada za rzeczy znajdujące się w przedmiocie, którego dotyczy usługa.
 8. Wysokość opłat za świadczone przez pralnię usługi określa cennik usług.
 9. Dywany o powierzchni nie przekraczającej 1m2 liczone są jako 1m2.
 10. Ceny podane na stronie internetowej pralni są cenami brutto.
 11. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam oraz przykrych zapachów, a w szczególności z: moczu, bejcy meblowej, rdzy, wosku, farb, odbarwień, przebarwień pochodzenia spożywczego (napojów gazowanych, soków, wina), brązowych przebarwień na jucie, plam po kawie, herbacie lub zacieków po zalaniu oraz innych silnych barwników (tanina, tłuszcze, napoje energetyzujące).
 12. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w chwili odbioru dywanu.
 13. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie paragonu wraz z pokwitowaniem odbioru dywanu.
 14. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę.
 15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dywanu – odszkodowanie dla klienta stanowi kwota będąca równowartością dywanu w chwili oddania go do prania.
 16. Złożenie zamówienia w Pralni Dywanów PUCUŚ oznacza akceptację powyższego Regulaminu.